Nedfaldsfisk skal genudsættes

Af: Mogens Laursen 

Kolding Sportsfiskerforening åbner for havørred-fiskeriet allerede den 16. januar, men dog kun på det nederste stykke af Kolding Å, fra Motorvejen til Vestre Ringgade. Premieren og den efterfølgende periode trækker hvert år utrolig mange lystfiskere (medlemmer) fra nær og fjern ud med stang og snøre.

For de fleste er det jagten på ”grønlænder” der lokker – men hovedparten af fangsterne er og bliver nedgænger. Disse magre havørreder får desværre ikke den behandling som foreningens love og vedtægter foreskriver.

Foreningens generelle bestemmelser for fiskeri i KS’s fiskevande har under punkt 2. følgende tekst:

Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk må under ingen omstændigheder medtages, men skal straks genudsættes.

På godt dansk betyder det, at nedgænger skal genudsættes, uanset om de er døde eller levende. Den eksakte begrundelse for denne bestemmelse er formentlig en sammenkædning af etiske, moralske holdninger samt det faktum, at nedgænger ikke har nogen reel spiseværdi.

Et faktum er også, at nedgænger på grund af gydningen, ikke har taget føde til sig i en længere periode og derfor har stor bidelyst/nemt at fange, desuden er de udmagret, afkræftet og ingen modstandskraft mod sygdomme som f.eks. svamp. På grund af dårlig kondition, kan en nedgænger ikke give en værdig fight for fangeren.

Husk at nedgænger igen til sommer/efterår vil vandre op i vandløbet, godt fede, for at gyde. Et sikkert tegn på en god fisk er løse skæl. En havørred kan godt synes blank uden at være med løse skæl.

Her er en kort gennemgang af de stadier som havørrederne kan gemme sig bag i perioden vinter/forår.

Grønlænder:Grønlænder, en betegnelse som bruges om de havørreder som endnu ikke har været på gydevandring i ferskvand. Grønlænder er et eftertragtet bytte - især på grund af fiskens gode kondition, blank med løse skæl og særdeles velsmagene som spisefisk. 

Overspringer:
Overspringer er havørreder som er kønsmodne og som tidligere har været på gydevandring, men har valgt at springe en gydeperiode over. Disse havørreder er meget eftertragtet på grund af størrelsen, konditionen og spiseværdien. I åen ser vi dem normalt som elevatorfisk. Det vil sige, at de periodisk trækker op i åen på en kort visit og ud i fjorden igen.

Nedgænger:Nedgænger er havørreder som har gydt i åen i løbet af efteråret/vinteren. Nedgænger er typisk meget slanke, ingen løse skæl, flade som et strygebræt fra hoved til gat, hovedet virker stort i forhold til kroppen og gattet kan være meget fremskudt. Tit kan man observere skader på snude og hale, og ikke sjældent er disse legemsdele angrebet af svamp. Et andet kendetegn er smagen (siger dem som har prøvet). I forbindelse med gydningen har havørreden ikke indtaget føde i en meget lang periode og har muligvis også været stresset. Sommerens ophobede energier, fedt og vitaminer er brugt til overlevelse og æg/sæd produktionen – derfor har nedgænger ingen reel spiseværdi. En nedlænger er typisk på vej fra åen ud mod fjorden, men det er før set, at nedgænger efter en kort tur i fjorden, er vendt tilbage til vandløbet og i den forbindelse har været med havlus - havørreden er dog, hvis den har ovennævnte beskrivelse, stadig en nedgænger.