Regler, holdninger og tips

Af: Mogens Laursen

Som medlem af Kolding Sportsfiskerforening, er der visse regler som du skal følges. Der er de skrevne regler + de uskrevne regler.

De skrevne regler kan læses i foreningens hæfte ”Love og vedtægter” og på hjemmesiden under såvel ”love og vedtægter” som under ”regler ved fiskevande” og under de forskellige fiskevande. De skrevne regler skal overholdes uden hensynstagen til din mening eller holdning. Det er regler som er vedtaget af generalforsamlingen, og kun kan ændres ved fremlægning af ændringsforslag for generalforsamlingen og her opnå et flertal for forslaget.

De uskrevne regler, holdninger, etik og moral, fortolkes vidt forskelligt fra menneske til menneske – vi har heldigvis forskellige synspunkter og holdninger, for eller ville tilværelsen være ikke så lidt kedeligt. Derfor - respekter andres synspunkter og holdninger selv om du ikke er enig. Der er dog uskrevne regler som bør overholdes, så alle vi (lystfiskere) kan færdes og være sammen uden at ryge i totterne på hinanden. Hensyn er kodeordet – såvel menneskeligt som over for naturen – på den måde får vi det betydeligt bedre med hinanden og med os selv.

Yderliggående holdninger, fanatisme, rabiate synspunkter eller hvad vi nu vil kalde det, udspringer jo i bund og grund af en passioneret holdning til det man beskæftiger sig med. For os lystfiskere er det naturen og vore kære fisk vi elsker så højt… I grunden sjovt, at man kan have så stor kærlighed til et dyr man eftertragter så meget, at man ønsker at slå det ihjel.. .

Citat: Henrik Møller

I foreningens regler og vedtægter bør du bemærke følgende:

 1. Fiskekort skal medbringes og forevises ved henvendelse (+ statsfisketegn)
 2. Fiskevandets afgrænsninger – bemærk især, på hvilken side af åen der må fiskes.
 3. Fredningstider på de enkelte strækninger af åen og fredning af søerne i april.
 4. Mindstemål på fisk – fredningstider for visse arter (gedde, sandart) – og husk nedfaldsfisk (ørreder) skal genudsættes i åen – og karper i søerne.
 5. Antal fiskestænger der må anvendes og hvordan - fiskepladser må ikke beslaglægges ved efterladt grej.
 6. Antal fisk der må hjembringes, ved Kolding Å, 5 fisk – dog max. 3 bækørreder, og max. 3 gedder ved Harte- Donssøerne.
 7. Parkering kun på anviste parkeringspladser – færdsel langs bred og kun faste adgangsveje, afgrøde må ikke betrædes, camping og åbent ild ved fiskevandet strengt forbudt – affald må ikke henkastes – ruser må ikke fjernes – sejlads med båd og flyderinge forbudt på søerne.
 8. Fangstrapport føres og indsendes til foreningen senest den 15. december.

Ud over disse regler bør du:

 1. Anmelde ulovligheder som f.eks. ulovlige garn og ruser (Fiskeridirektoratet)
 2. Anmelde forurening i fiskevandet (Vandplejeformanden eller evt. 112)
 3. Kontrollere andre (fiskekort) ved mistanke om ulovligt fiskeri.
 4. Fortæl gerne nye medlemmer/dagkortfisker hvis de laver fejl/ulovligheder.

De uskrevne regler kan f.eks. være følgende:

 1. Hjemtag kun de fisk du kan spise.
 2. Parkering foretages på en måde, så du optager mindst muligt plads.
 3. Hold afstand til andre lystfisker.
 4. Lys ikke direkte på andre ved aften- og natfiskeri.
 5. Undgå fiskeri på visse strækninger af Kolding Å, i perioden efter udsætning af smolt – undlad også visse agntyper i denne periode.
 6. Fisk aldrig efter mærkede fisk for at opnå økonomisk gevinst.
 7. Tiltal og optræd hensynsfuld over for andre – vær behjælpelig (imødekommende) og ikke passiv (ikke alle har samme viden som dig).
 8. Vis samme respekt over for alle former for fiskeri – intet fiskeri er mere fornemt end et andet.
 9. Du bør respektere naturen og dens omgivelser.

Derudover bør du:

 1. Undgå at skade fisken hvis den skal genudsættes. Blanke fisk er meget sarte.
 2. Udtræt ørreder der skal genudsættes mindst muligt.
 3. Medbring altid net, tang, krogudtager, priest og målebånd på fisketurene.
 4. Afliv altid fisken hurtigst muligt efter fangsten, hvis den skal hjemtages.
 5. Brug kun brunerede ikke rustfrie kroge til agnfiskeri.

Fisk optimalt og vær opmærksom på havørredens sanser.

1.     Undgå støj – ørreder har en god hørelse. Skræmmer du først de små fisk, så har du også skræmt de store fisk.

2.     Undgå at blive set – har du først skræmt fisken, er chancen for at den vil bide på krogen ikke stor.

3.     Ved agnfiskeri – husk ørreder har en god lugtesans – undgå tobaksfingre eller andet ildelugtende som smitter af på agnet.

4.     Husk ørreder er mest aktive om aftenen, natten og om morgenen, men ikke sjældent også midt på dagen i højt solskin.

5.     Fisk langs brinken, ved huller og tæt på grøde, skygge o.l. om dagen – og benyt hele åen sent på aftenen og om natten.

6.     Fisk dybt med wobbler, blink og spinner.

7.     Fisk med variabel hastighed (indtag)

8.     Med spinner skal der kastes opstrøms eller mod modsatte bred – på den måde fisker du dybest.

9.     Wobbler kan med held blybelastes foran på linen.

  

Ideelt grej

 

 1. Brug kun gode liner – såvel flettet som nylon – skift jævnligt.
 2. Bind en god solid knude – lær et par stykker uden ad.
 3. På wobbler fjernes 3-krogen midt på wobblen.
 4. På spinner og blink kan der med held monteres 2 springringe mellem spinner og krog.
 5. Anvend kun stærke og skarpe kroge (skift evt. eksisterende krog/kroge).
 6. Det er ikke stangen der fanger fisken (kvaliteten ikke afgørende) – det er ikke hjulet der fanger fisken (kun til opbevaring af linen men en god indstillet bremse kan være afgørende) – men, det er bestemmende, at du føler dig godt tilpas med dit grej – at din psyke og velbefindende er optimalt – at du har den nødvendige tålmodighed og ro, så skal du nok fange fisk.
 7. Brug kunstagn der fisker lokkende – har en god gang i vandet. Farven kan også være afgørende. Bøgerne fortæller, at der skal fiskes med blankt i grumset vand og mørke farver i klart vand, men prøv dig selv frem med forskellige farvekombinationer og størrelser – men selv et godt kunstagn fanger ikke fisk hver gang.
 8. Du bør medbringe et fangstnet til landing af fangsten. Nettet skal være knudeløs, derved skåner du fiskens slimhinde og ved genudsætning vil fisken have større overlevelses chance.
 9. Swivler fås i forskellige kvaliteter – her bør du ikke spare et par kroner og så til gengæld få noget lort som knækker eller springer op. Husk, du kan miste såvel fisk som dyrt endegrej og hvad har du så sparet?
 10. Der er ikke mange der tænker på, at beklædning også er en del af udstyret som bør være i orden. Vind, vandtæt og åndbar tøj kan nu fås til fornuftige priser – lige som svedtransporterende tøj. Det er afgørende at du føler dig godt tilpas og ikke fryser, sveder eller bliver våd. Brug hat med skygge, caps eller solbriller – dermed skåner du dine øjne mod solen og genskæret fra vandet.

  

Hvornår er der størst chance for havørreder?

 

 1. I perioden, fra sidst i maj til fredningen indtræder. Opgangen starte sidst i maj, men er igen afhængig af vandføringen. Juli/august er der størst chance for blanke havørreder – fra september vil de fleste være let til helt farvet (gydedragt).
 2. Bedst med spinner/wobbler ved lav/middel og klart/let grumset vandføring – fisken ser agnet på stor afstand – men den ser også nemt dig!
 3. Bedst med agn (orm) ved uklart og høj vandføring – prøv også at spinne med en orm (kaste opstrøms uden prop), derved kommer agnet ind under grøde, ned i huller, netop der hvor fisken ynder at gøre ophold (standplads).
 4. Høj vandføring er positivt – det giver stor opgang og mindre sky fisk – helt optimalt er perioden, efter regnvejr, hvor vandstanden mindskes og når et medium vandføring.
 5. Ved høj vandføring kan der fanges fisk hele døgnet – ved lav vandføring er det bedst aften, nat og morgen – men ingen regler uden undtagelser.
 6. Ved høj vandføring og uklart vand skal der fiskes dybt – ved lav vandføring og klart vand kan der med held fiskes i overfladen, men jo tættere på bunden des højere chance for bid.