Salgs og leveringsbetingelser for Kolding Sportsfiskerforening

1) Anvendelse

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for salg af dagkort, medlemskort, reservationer, ugekort og arrangementer fra KoldingSportsfiskerforening. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser omfatter kun handel med dagkort, bookning af foreningsbåd og sejltilladelser for flydering i Stallerup sø, Storhytten, samt medlemskaber.

2) Om Kolding Sportsfisker

Hjemmesiden Koldingsportsfisker.dk drives af:

Kolding Sportsfiskerforening, c/o Torben Lindholst, Brennerpasset 38a, 6000 Kolding CVR nr.29735093

Yderligere information kan findes på Koldingsportsfisker.dk og evt. spørgsmål og/eller kommentarer vedrørende Koldingsportsfisker.dk kan stiles til kasserer@koldingsportsfisker.dk. Foreningens hjemmeside opdateres jævnligt, med nyt om fiskeri i Kolding.

3) Bestilling og ordrebekræftelse

Der kan alene anvendes gyldige betalingskort. For at kunne købe dagkort og/eller medlemsskab, skal de af foreningen angivne oplysninger indtastes, købet sker fra Kolding Sportsfiskerforenings selvbetjeningsportal.

Alle aftaler mellem kunden og Kolding Sportsfiskerforening indgås på dansk.

4) Priser og betaling

Alle priser i er i danske kroner og uden dansk moms, da foreningen jf. momslovens paragraf 13, stk. 1 nr. 22 er momsfritaget. Priserne er inklusive transaktionsgebyrer og danske afgifter. Ved levering uden for EU har kunden selv ansvaret for afregning af eventuel moms, gebyrer og andre afgifter. Alle priser er dagspriser, og Kolding Sportsfiskerforening kan ændre disse, uden varsel. Som betalingsmiddel kan anvendes: Visa Dankort, Visa og Mastercard.

Kolding Sportsfiskerforening kan aldrig trække et større beløb, end det kunden har godkendt ved bestillingen.

Betalingssystemet er godkendt af DIBS og er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens vejledning om brug af betalingskort ved fjernsalg. Det betyder blandt andet at de oplysninger kunden afgiver i forbindelse med betalings transaktionen beskyttes ved kryptering og kan alene læses af DIBS.

5) Levering

De bestilte varer/ydelser leveres til den af kunden oplyste e-mail adresse. Den normale leveringstid er få minutter fra det øjeblik kunden har gennemført betalingen og ordrebekræftelse er afsendt af Kolding Sportsfiskerforening.

Dagkort og bestemmelser er vedhæftet som pdf - dokument, det forudsætter at kunden kan åbne pdf-dokumenter.

Alle forsendelser sker via e-mail.

Kolding Sportsfiskerforening kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser eller udeblivelser, der skyldes forhold uden for Kolding Sportsfiskerforenings kontrol.

6) Fortrydelsesret

I henhold til "Lov om visse forbrugsaftaler paragraf 17 stk. 2 jf. paragraf 9 stk.2 nr. 2a" er fiskekort, medlemskab, sejltilladelser til flydering og foreningsbåd, til rekreativ aktivitet ikke omfattet af fortrydelsesretten. Leje af storhytten kan fortrydes inden for 14 dage fra betaling af leje. til rekreativ aktivitet ikke omfattet af fortrydelsesretten.

7) Personoplysninger

Kolding Sportsfiskerforening behandler kundens persondata i overensstemmelse med persondataloven.

Kunden kan kontakte Kolding Sportsfiskerforening, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysningerne om kunden benyttes kun af Kolding Sportsfiskerforening til opfyldelse af kundens bestilling af varer og til at informere om eventuelle problemer vedrørende leverancen. Helt konkret vil de faktuelle oplysninger være kundens navn, adresse, telefonnummer, evt. mobilnummer, e-mail adresse, land, samt alder ved køb af medlemsskaber varer samt korttype. Alle personoplysninger transmitteres krypteret.

Kolding Sportsfisker videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, og Kolding Sportsfisker er underlagt tavshedspligt i forhold til de af kunden modtagne oplysninger.

Kolding Sportsfiskerforening opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, men de opbevares på en sikret server. Denne opbevaring eksisterer i 5 år alene pga. Bogføringsloven. Ansvarlig for, at ovennævnte bliver overholdt er Kolding Sportsfiskerforenings bestyrelse.

8) Diverse

Spørgsmål vedrørende levering, betaling, mv. kan ske pr. e-mail til kasserer@koldingsportsfisker.dk.

Skulle nogen del af disse generelle betingelser blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af disse generelle betingelser

9) Forbehold

Kolding Sportsfiskerforening fraskriver sig et hvert ansvar i forhold, som måtte have indflydelse på fiskeriets udførsel.

Det er købers eget ansvar at være i besiddelse af at gyldigt stats- eller fritidsfisketegn, jf. fiskeriloven.

Kolding Sportsfiskerforenings regler for fiskeri skal følges ved fiskeri i foreningens fiskevand, de findes på www.koldingsportsfisker.dk  og sendes sammen med evt. dags/ugekort eller medlemskab. Overholdes reglerne ikke, bortvises man uden krav om refundering af kontingent og/eller dagkort, samt evt. øvrige udgifter kunden måtte have haft.

Bestyrelsen, Kolding Sportsfiskerforening