Junior

Weekend aktiviteter 

 

Søndag den 21. januar. Er der en å tur til Kolding å (plovfuren) hvor vi fisker efter åens mange havørreder. Vi mødes ved den røde port ved Marielund kl. 9.00 er hjemme kl. 15.00

 

Søndag den 25. februar. Er der en tur til Dons søerne, vi fisker efter gedder og aborre. Vi mødes ved den røde port ved Marielund kl. 9.00 er hjemme kl. 15.00

Skal i låne waders har vi nogle i kan låne. Skriv en SMS med sko nr. til 40210343

 

Søndag den 18. marts. Har vi en kysttur til Avnøvig, vi fisker efter havørreder, Kaare har pølser og brød med til middag, Vi mødes ved den røde port ved Marielund kl. 9.00 er hjemme kl. 15.00

Skal i låne waders har vi nogle i kan låne. Skriv en SMS med sko nr. til 40210343

 

Søndag den 15. april. Har vi en mede tur til Marielund, vi mødes kl. 8.00 og slutter kl. 15.00 vi fisker efter gedder og aborre.

 

Søndag den 13. maj. Er der en tur til Dons søerne. Vi mødes ved den røde port ved Marielund kl. 8,00 er hjemme kl. 15.00

Skal i låne waders har vi nogle i kan låne. Skriv en SMS med sko nr. til 40210343

 

Fredag den 22. juni. Er der en aftentur ved kysten, vi fisker efter havørreder, laver bål og hygger. Fiskeriet er i og omkring Kolding fjord, vi tager der hen hvor vinden er. god. Vi mødes ved den røde port Marielund kl. 19 er hjemme kl. 24.

Skal i låne waders har vi nogle i kan låne. Skriv en SMS med sko nr. til 40210343

 

WEEKENDTUR: Vi mødes ved storehytten fredag den 10. august kl. 17.00 den dag skal i selv havde mad med, lørdag og søndag står foreningen for weekendens forplejning.

I løbet af weekenden fisker vi i åen og søerne. Er der nogen som ikke har lyst til at overnatte i storehytten er i velkommen til at komme og spise morgenmad med os og fiske resten af dagen.

HUSK luftmadras sovepose, varmt tøj og regntøj. Weekenden slutter søndag den 12. august kl. 15

 

Onsdag den 12. september. Er der en put and take tur til Seest Møllesø. Kaare har pølser og brød med vi mødes ved den røde port Marielund kl. 17.00 er hjemme kl. 21.00 Turen koster 50 kr.

 

Søndag den 28. oktober. Er der en sø tur til Fårup sø, vi skal ud i robåd, der er redningsveste i bådene. Vi fisker efter gedder og aborre. Vi mødes ved den røde port Marielund kl. 8.00 er hjemme kl. 15.00. Pris for turen 75 kr. til leje af båd

 

Søndag den 25. november. Er der en kysttur til Kolding fjord, vi fisker efter havørreder. Vi mødes ved den røde port Marielund kl. 9.00 er hjemme kl. 15.00.

Skal i låne waders har vi nogle i kan låne. Skriv en SMS med sko nr. til 40210343

 

Søndag den 9. december. Har vi årets sidste tur som går til Dons søerne, vi fisker efter gedder og aborre. Kaare har pølser og brød med. Vi mødes ved den røde port Marielund kl. 9 er hjemme

kl. 15.00.

 

Skal i låne waders har vi nogle i kan låne. Skriv en SMS med sko nr. til 40210343

 

Tilmelding til fisketurene senest

4 dage før turen starter til

Niels på mobil 40210343 eller

Kaare på mobil 20136078

HUSK på alle ture skal i havde regntøj og varmt tøj med, gummistøvler, skridtstøvler eller waders.

Klubaftner Storhytten

Onsdag d. 31. jan. kl. 19,00 til 21,00

 Onsdag d. 14. feb. kl. 19,00 til 21,00

 Onsdag d. 28. feb. kl. 19,00 til 21,00

 Onsdag d. 14. marts kl. 19,00 til 21,00

 Onsdag d. 28. marts kl. 19,00 til 21,00

 Onsdag d. 11. april kl. 19,00 til 21,00

 

Vi holder sommer pause fra klubaftnerne fra den 11. april, og starter op igen den 26. september.

 

Knæk og bræk

Juniorledelsen.

 

 

 

Senior

 

 

AKTIVITETER 2018

 

Tirsdag den 23. jan. 2018, Fluebinding, Kim Bentzen

 

Tirsdag den 30. jan. 2018, Fluebinding, Kim Bentzen

Kim fisker mest i Vejle og Kolding å. Og der er den erfaring derfra, han bringer videre i sit fluebinding. Disse to aftener binder vi moderne Havørred/Lakes fluer.

Tirsdag den 6. feb. 2018, Foredrag med Gert Midtgaard, Fiskerejser

Tirsdag d. 6. februar vil Gert Midtgaard og hans fiskekammerat Jesper Nymann komme i Storhytten kl. 19:00 med et super interessant program.

Så hvis der er nogen der har en længere fiskerejse i tankerne, så er der inspiration at hente her.

Med fiske-eventyr i British Columbia I British Columbia kan du gå efter de kæmpestore Stør, der dagligt fanges i det mægtige Fraser River system eller gå efter de 5 forskellige slags laks, der i massive mængder vandrer op i de utallige floder langs kysten. Eller du kan gå efter de unikke Steelheads i Skeena flodsystemet og i de små floder langs kysten, som du kun kan sejle til. Mulighederne i British Columbia er utallige og naturen betagende. De oplevelser vil vi gerne dele og fortælle om. Den store variation af fiskearter og naturoplevelser gør alle ture til et eventyr. Jesper Nymann og Gert Midtgaard vil fortælle om oplevelserne og mulighederne. Gert har fisket i British Columbia i 35 år og Jesper kun i 14 år. 

Tirsdag den 13. feb. 2018, Fluebinding, Bjarne Lauersen

Bjarne Laursen er FFFD certificeret fluebindeinstruktør og en meget innovativ fluebinder, særligt når det kommer til moderne laksefluer. Disse to aftener binder vi sammen med Bjarne en række laksefluer, der har vist deres værd ved de danske lakseåer.

Tirsdag den 20. feb. 2018, Foredrag: ”Laksefiskeri-som guide og lystfisker” med Rene Gerken

René Gerken er uddannet professionel fiskeguide og har guidet i bl.a. Irland, Sverige, Norge, Argentina og Island. Derudover har Rene rejst over det meste af verden med sin fluestang og prøvet kræfter med alt fra Steelhead i Canada over striped bass ved Cape Cod til tarpon i Mexico.

Denne aften vil Rene fortælle om nogle af hans oplevelser fra de mange ture i ind og udland, krydret med flotte billeder og fiske tips.

Tirsdag den 27. feb. 2018, Fluebinding, Bjarne Lauersen

Bjarne Laursen er FFFD certificeret fluebindeinstruktør og en meget innovativ fluebinder, særligt når det kommer til moderne laksefluer. Disse to aftener binder vi sammen med Bjarne en række laksefluer, der har vist deres værd ved de danske lakseåer.

Tirsdag den 6. marts 2018, Fluebinding, Morten Valeur, Geddefluer + Materiale

 

Tirsdag den 13. marts 2018,  Temaaften om Kolding å

Oplægsholdere:

Finn Sivebæk biolog fra DTU Aqua

Sten Bøgild Frandsen biolog Kolding Kommune, med flere.

Kaare Manniche Ebert biolog Danmarks Sportsfiskerforbund

Evt. Blue Kolding

 

Temaer:

Der er i sommermånederne gennemført en bestands undersøgelse i hele Kolding å systemet for at kende den udvikling der er sket med havørred yngel og 1. års fisk siden sidste undersøgelse i 2008. Det der er nyt i forhold til denne undersøgelse i forhold til den forrige er at vi ny får resultatet at Ferup stryget der blev åbnet i august 2008.

Kolding Kommune er i fuld gang med de nye vandplaner for vandløbene og vi får en orientering om arbejdet.

Der er foretaget en opmåling af Kolding å nedstrøms Ferupstryget, for at se den udvikling der har været siden at vandmængden i 2008 blev fordoblet.  Umiddelbart skulle man tro at vi fik en vådere eng at færdes på; men det overraskende er at store stræk som tidligere var sumpede, nu tilsyneladende er faste at færdes på. Og hvorfor er det egentlig at vi alle har skullet købe nye – LÆNGERE – fangstnet

Der er ideer fremme om at foretage en tilbageholdelse af vand fra kraftige regnskyl i Kolding å systemet, så det ikke styrter ned til Kolding by og oversvømmer denne.  Det kan bl.a. gøres på strækningen nedstrøms Hvilested dambrug og frem til motorvejsbroen. Det kan gøres ved at der er antal steder foretages en samtidig hævelse af å-bunden og en forøgelse af å-bredden. Efter hver af disse ”spærringer” vil der så komme et langt bredt stryg. Formålet er at holde vandet tilbage fra byen og samtidig få skabt oversvømmelser som vil kunne lejre dynd, sand og næringsstoffer på engene. Et sådant projekt vil have indflydelse lodsejernes jorde og interesser, på gydemuligheder, på opvækststeder for yngel og andre forhold.

Vi vil invitere vore lodsejere, da emnerne berøre deres arealer.

Tirsdag den 20. marts 2018, Fluebinding, Niels Haugaard, Å-fluer

Vi glæder os igen i år til at se fuldt hus i Storhytten til denne hyggeaften for hele familien.

Denne aften er spændingen vendt fra et muligt hug til håbet om den store gevinst.

Til årets julebanko glæder foreningen sig til at se medlemmer, børn og børnebørn og til at være vært og serverer gløgg og æbleskiver.

FISKETURE:

----------------------------

Nytårstur på Lillebælt
Fredag den 29. december

Sammen med Bramming Lystfiskerforening tager KS på nytårstur fra Middelfart Havn. Der sejles med båden M/S Mira III.

Fiskeri fra kl. 09.00 – 15.00. Der er gratis Gl. Dansk og rundstykker til maven samt børsteorm til krogen, husk selv kaffe.

Fremmøde på båden kl. 08.45, hvor der betales for turen og udleveres børsteorm.

Prisen for turen er for KS medlemmer kr. 200,- 

Bindende tilmelding senest den 14. december

 

til Mogens Laursen, tlf. 61 20 84 35, mail: mogens(at)lauer.dk

 

Veteraner

AKTIVITETER 2018

 

 

Mandagsmøder i Storhytten:

Morgenkaffe møderne er hver mandag i ulige uger kl. 9.30, hvor der serveres kaffe og rundstykker, og en lille en til halsen kan vi også klare.

Fluebinding er hver mandag i lige uger også kl. 9.30. Her starter vi også med kaffe og rundstykker, hvorefter vi binder fluer, gerne efter eget ønske.

Vi arrangerer også fælles fisketure både til å og put and take. Disse fisketure aftaler vi på kaffemøderne, hvor de skal gå hen.

Der bliver også afholdt julefrokost, samt guleærter får vi også engang efter nytår.

Så går der nogle ældre medlemmer af KS, som har lyst til at møde os, og se hvem vi er, er de meget velkommen.

Er der nogle der har spørgsmål, er de velkommen til at ringe til mig på 21748533.

Mange fiskehilsener

Flemming Veteranerne