Kontingent KS

Junior                                                  kr. 400,-        under 10 år / under 18 år primo året

Ungdom                                               kr. 550,-        over 17 år / under 26 år primo året

Senior                                                 kr. 1.395,-     over 25 år primo året

Medl. U. fiskeret / kystfisker                 kr. 710,-       Ikke tale eller stemmeret ved GF

Sø fiskeri                                            kr. 785,-      Kun tale og stemmeret i forhold der vedrøre søerne

Familie medlemskaber, Type 1      kr. 2.100,-    min. 2 voksne (18 år 1. januar) + X junior (17 år 1. januar)

Familie medlemskaber, Type 2      kr. 1.730,-    min. 1 voksne (+26 år 1. januar) + X junior (17 år 1. januar)

Familie medlemskaber, Type 3      kr.    700,-    max. 1 ungdom (18-25 år 1. januar) + X junior (17 år 1. januar)

 

                        Køb medlemsskab ved at trykke på gul firkant under nyttige links til højre i billedet                                                                             

Indmeldelsegebyr er på Junior, ungdom og medlemmer u. fiskeret 50,- Senior, sø og familie 100,-