Kontingent KS

Junior                                                        kr. 400,-        under 10 år / under 18 år primo året

Ungdom                                                    kr. 550,-        over 17 år / under 26 år primo året

Senior                                                       kr. 1.395,-     over 25 år primo året

Medl. U. fiskeret / kystfisker                      kr. 710,-        ikke tale eller stemmeret ved GF

Sø fiskeri                                                   kr. 785,-        

Passive medlemmer                                  kr. 710,-        Kaffemøder hver anden mandag

Familie medlemskaber                              kr. 1.395,- + ½ kontingent for øvrige (max 2 seniorer)

Pensionist førtid. 5 år                                kr. 1.195,-     mod dokumentation – over 25 år primo året

Pensionist – 5 år                                       kr. 1.195,-     folke- og førtids pens. Med 5 års uafbrudt medlemskab

 

 

                        Køb medlemsskab ved at trykke på gul firkant under nyttige links til højre i billedet                                                                             

Indmeldelsegebyr er på Junior 50,- Senior 100,-

     

 

Hjælp til at udskrive medlemskort:

DSF har nu lavet en video med en forklaring på hvad man skal gøre for at få udskrevet medlemskort og opdaterer adresse, tlf, mail mv. 

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/#