Bestemmelser for fiskeri i KS´s fiskevande

Generelle bestemmelser

  • 1.Gyldigt fiskekort og fisketegn medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem har ret til at kontrollere andre fiskende.
  • 2. Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk må under ingen omstændigheder medtages, men skal straks genudsættes.
  • 3. Færdsel må kun foregå langs åens bredder og eksisterende markveje. Ved søerne må kun de faste adgangsveje benyttes. Hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Ruser må ikke berøres.
  • 4. Parkering må kun finde sted på de anviste P-pladser.
  • 5. Fiskekroge, liner, papir, flasker og lign. må ikke henkastes.
  • 6. Evt. skiltning skal respekteres.

 

Fiskevande