Bestemmelser vedrørende Harte-Donssøerne

 

1.      I Harte-Dons søerne må der fiskes i Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø
         samt de mellemliggende kanaler.

2.      Der må højest fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højest 2 stænger med død eller levende agnfisk.

3.      Det er tilladt at anvende agnruser og sænkenet til at fange agnfisk med, se foto nedenfor.

4.      Der må kun anvendes agnfisk, såvel døde som levende, der forefindes i Harte-Donssøerne.
         Overskydende agnfisk der ikke kommer fra søerne må ikke udsættes efter endt fiskeri.

5.      Under fiskeriets udøvelse må fiskeren ikke forlade sit grej i længere tid ad gangen.
         En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej.

6.      Åleliner og ruser må ikke udlægges.

7.      Der må ikke sejles med både o.l. på søerne. Brug af flyderinge er ikke tilladt.

8.      I Stallerup sø må KS medlemmer fiske fra foreningsbåden og fra flydering iht. særlige
         bestemmelser som findes nedenfor.

9.      Der må max. hjemtages 1 gedder pr. dag.

10.  Gedder er fredet 1. april - 15. maj, begge dage inkl.

11.  Sandart er desuden fredet i maj måned.

12.  Ørred og laks er fredet fra 16. november til 15. januar, begge dage incl.

13.  Karper skal genudsættes på fangststedet.

14.  Mindstemål: Gedde 60 cm, max mål gedder 90 cm, sandart 50 cm, ørred 40 cm, laks 40 cm.

15.  Ålen er totalfredet

16.  Camping og brug af åben ild er strengt forbudt i området. Overtrædelse af disse forbud
       vil medføre bortvisning og i grove tilfælde politianmeldelse.

17. Parasoller og åbne bivvies i naturfarver og indrettet til én person er tilladt, se foto nedenfor.

 

April 2019 Bestyrelsen

 

Regler for brug af foreningsbåd på Stallerup Sø

·         Brugere af foreningsbåd skal vige for fiskere ved samme bred.

·         Ophaleplads/beliggenhed af foreningsbåd er ved kanalens udløb fra Stallerup Sø.

·         Der må anvendes el-påhængsmotor til fremdrift på søen.

·         Der må ikke sejles i kanalerne

·         Der må ikke sejles i sivskov.

·         Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juni ikke sejles på søen.

·         Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang.

·         Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet.

·         Der må kun hjemtages 1 sandart pr. mand pr. år.  

·         Fiskeri fra båd er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking af båden
          foregår på foreningens hjemmeside, båden kan bookes for en dag af gangen. Bookingbevis
          skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring.

·         Båden skal efter brug rengøres og fortøjes korrekt, evt. skader og mangler på båden skal meddeles

·         Brug af foreningsbåd er helt på eget ansvar. Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres
          ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen.

·         Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening
          henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest.

·         Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen.

Regler for brug af flydering på Stallerup Sø

·         Der må max forefindes 3 flyderinge på søen af gangen.

·         Flyderinge skal søsættes / optages enten ved kanalens indløb eller udløb i Stallerup Sø

·         Parkering ved søsætningsplads ved udløb skal foregå op mod hegnet.
          Der må ikke parkeres i vejsiden.

·         Der må ikke sejles i kanalen.

·         Der må ikke sejles i sivskov.

·         Brugen af pontonbåd er ikke tilladt.

·         Brugere af flydering skal vige for fiskere ved samme bred.

·         Der må på ingen måde bruges motor til fremdrift af flyderinge på søen.

·         Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juli ikke sejles på søen.

·         Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet.

·         Der må kun hjemtages 1 sandart pr. mand pr. år.  

·         Fiskeri fra flydering er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening.
          Booking kan foretages på foreningens hjemmeside. Sejltilladelse kan bookes for en dag
          af gangen. Sejltilladelse skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring.

·         Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang

·         Sejlads med flydering er helt på eget ansvar. Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen
          måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen.

·         Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfisker-
          forening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest.

·         Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen.

11. 01. 2016 Bestyrelsen

Nørresø

 • 1. Langsiden
 • 2. Lagunen
 • 3. Åkanderne

Søndersø & Søndermose

 1. Kontoret
 2. Sommerhuset
 3. Tyskerplads
 4. Busholm
 5. T-krydset
 6. Grisen
 7. Kvierne
 8. Soldaterbroen
 9. Langsiden

Stallerup Sø

 1. Hestehullet også kaldet beach
 2. Stranden efter beach
 3. Bull´s corner
 4. Tyren
 5. Den sure dame
 6. Åkanderne

Ferup Søerne

Påby Sø