Bestemmelser vedrørende Kolding Å – systemet:

I Kolding Å må der fiskes på venstre bred nedstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til Plovfuren. Fra Plovfuren på højre bred nedstrøms til Vester Ringgade ved bygrænsen.

I Åkær Å må der fiskes på højre bred opstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til spang (rørføring) over Åkær Å.

I Vester Nebel Å må der fiskes på højre bred nedstrøms fra Brændsmade Bro til efter grusgraven overfor Stenvad Mølle Fiskesø og på venstre bred nedstrøms det nedlagte dambrug ved Brændsmade Bro til Stenvad Mølle Fiskesø. Desuden fra Brændsmade Bro og opstrøms ca. 300 meter på højre bred. Der må endvidere fiskes på venstre bred nedstrøms fra Trudsbro til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å.

Medlemmer med begrænset fiskeret, har kun adgang til fiskeri i "Det gamle åløb" ved Handicapfiskepladsen i Alpedalen.

Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker.

Max. fangst pr. dag: 5 ørred/laksefisk, heraf dog kun 1 bækørred.

Kolding Å-systemet opstrøms sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Åkær Å og Vester Nebel Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage incl. 
Kolding Å-systemet opstrøms motorvejsbroen (E45) til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage incl.
Kolding Å-systemet nedstrøms motorvejsbroen (E45) (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 15. januar, begge dage incl.

Der må fiskes i "Døde Å" hele året.

Gedden er fredet i april måned.

Mindstemål: Laks 40 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 60 cm.

Ålen er total fredet.

 

Kort over fiskevand fra Trudsbro til Vestre Ringgade i Kolding

Fra Trudsbro til Ejstrup
Fra Ejstrup til Jernbanen (Kolonihaven)
Fra Jernbanen (Kolonihaven) til Motorvejen
Fra Motorvejen til Vestre Ringgade, Kolding