Regler for laksefiskeri i Sneum Å

Der er indført stop for det frie laksefiskeri i de vestvendte åer; men samtidig er der tildelt laksekvoter til de forskellige åer. Laksekvoter for Kolding Sportsfisker forenings medlemmer i Sneum Å: Vi fisker på en fælleskvote med SSF, så der er 47 over 75 cm og 52 under 75 cm . For at det kan administreres skal alle laksefangster indberettes. Når kvoten for et vandløb er opbrugt, stoppes der for laksefiskeriet. Det er den enkelte fiskers ansvar at holde sig orienteret om et evt. laksestop, om de aktuelle fiskebestemmelser i vandløbene, samt indberetning af fangster. Overholdes disse bestemmelser ikke vil det kunne medføre karantæne efter de regler der er opstillet af de foreninger der administrerer vandløbet. 

Bemærk at fangster skal indberettes samme døgn som de er fanget - senest kl. 24:00. Er det ikke muligt at indberette elektronisk, kan det gøres på tlf. 24943849    Fangster skal indberettes til både www.sydvestjydsk.dk og til www.koldingsportsfisker.dk 

 

KS Fiskevand i Sneum Å

I Sneum Å må der fiskes på venstre bred opstrøms fra gul adgangsvej på rød strækning til skiltning ca. 3 km.

 • Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker og anvendes een krog, enkelt, dobbelt eller trekrog, uden modhager, j-krog er blevet tilladt fra 2018
 • Fiskeri med rogn og rejer forbudt
 • Sneum Å er totalfredet i perioden 1. november til 15. april, begge dage incl.
 • Gedden er fredet i april måned.
 • Mindstemål: Laks 40 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm.
 • Ålen er total fredet.
 • Parkering ude ved Sneum å:                                                                                                                                                                                                 
 • Der parkeres ved maskinhuset på højre side af vejen overfor det gule hus.                                                                                                                               
 • Parker foran maskinhuset med snuden ud mod marken og så der er fri adgang til masiknhusets port
 • Blå = parkering
 • Gul = adgangsvej
 • Rød = fiskeri

Kørsels vejledning: Fiskerivej 17, 6818 Årre

Motorvejen med Esbjerg.
Kør af ved afkørsel 72.
Derefter mod Endrup og ind af Bygaden.
Mod GL. Hjortkjær af Møllegardsvej, kør 2,7 km
Til højre af Fiskerivej, kør 1,1 km. Gården ligger på venstre side.