Regler for laksefiskeri i Sneum Å

Der er indført stop for det frie laksefiskeri i de vestvendte åer; men samtidig er der tildelt laksekvoter til de forskellige åer. Laksekvoter for Kolding Sportsfisker forenings medlemmer i Sneum Å har vi en kvote på 3 laks på vort stykke. For at det kan administreres skal alle laksefangster indberettes. Når kvoten for et vandløb er opbrugt, stoppes der for laksefiskeriet. Det er den enkelte fiskers ansvar at holde sig orienteret om et evt. laksestop, om de aktuelle fiskebestemmelser i vandløbene, samt indberetning af fangster. Overholdes disse bestemmelser ikke vil det kunne medføre karantæne efter de regler der er opstillet af de foreninger der administrerer vandløbet.

Bemærk at fangster også skal indberettes til Kolding Sportsfiskerforenings Elektroniske Fangstrapport hvor link er angivet med 3).

 

Total:  2 stk.

Laks Over 75 cm.    2 stk. Laks (Der meldes laksestop ved nr. 1)

Under 75 cm   2 stk. Laks (Der meldes laksestop ved nr. 1)

Her er link til Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, samt de 2 indberetningssteder

  1. http://www.sydvestjydsk.dk/
  2. http://www.sydvestjydsk.dk/Sider/Fangstrapporter/Online/fangform.htm
  3. http://ks.bruchhaus.dk/Fangster.asp?job=rediger&nummer=0

 

Husk ål er total fredet.

KS Fiskevand i Sneum Å

I Sneum Å må der fiskes på venstre bred opstrøms fra Hjortkjær. Fiskeri til skiltning ca. 3 km.

  • Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker og anvendes een krog, enkelt, dobbelt eller trekrog, uden modhager.
  • Minimum krogstørrelse ved agnfiskeri: str. 2/0 og kun cirkelkroge uden modhager (fiskeri med rogn og rejer forbudt)
  • Sneum Å er totalfredet i perioden 1. november til 15. april, begge dage incl.
  • Gedden er fredet i april måned.
  • Mindstemål: Laks 40 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm.
  • Ålen er total fredet.

 

Parkering ude ved Sneum å:
Du skal parkere inde i gården ( se billede 1)

 
På vægen er der sat et skilt op med KS parkering. Der må max. holde 3 biler ved skiltet.
Det er vigtigt at der ikke parkeres ude ved vejen, da mælkebilen så ikke kan vende.
Det er også muligt at parkere nede ved det nedlagte fiskeri, så længe det står tomt.
 
Kørsels vejledning:
Motorvejen med Esbjerg.
Kør af ved afkørsel 72.
Derefter mod Endrup og ind af Bygaden.
Mod GL. Hjortkjær af Møllegardsvej, kør 2,7 km
Til højre af Fiskerivej, kør 1,1 km. Gården ligger på venstre side.