Vester Nebel Å

Vester Nebel Å må der fiskes på højre bred nedstrøms fra Brændsmade Bro til efter grusgraven ovenfor Stenvad Mølle Fiskesø og på venstre bred nedstrøms det nedlagte dambrug ved Brændsmade Bro til Stenvad Mølle Fiskesø.

Desuden fra Brændsmade Bro og opstrøms ca. 300 meter på højre bred, samt venstre bred efter Stenvad Mølle Fiskesø og ca. 100 meter nedstrøms.

Rød markering = venstre bred nedstrøms V. Nebel Å
Blå markering = Højre bred nedstrøms V. Nebel Å

Se også VESTER NEBEL Å under Kolding Å

Ål er total fredet.