19.10.2014 19:57 Alder: 4 yrs

Vandløbsprojekt ved Gudsø Mølle


Hermed inviteres til indvielse af et større vandløbsprojekt ved Gudsø Mølle, mellem Kolding og Fredericia.

For at sikre bedre passage for fisk og smådyr i Gudsø Mølleå er der lavet et nyt stryg, der leder vandet udenom møllesøen og udligner faldet ved opstemningen.

Der inviteres herned til indvielse af det nye stryg:

Onsdag den 12. november, kl. 15.00 – 16.30.

Læs mere i vedlagte fil.

 

Mvh

Torben