25.06.2016 15:32 Alder: 2 yrs

Skår i glæden.


Der var ikke kun mig der havde set muligheden for at fange en havørred i Kolding å d. 21.6. Der var mange biler på p-pladserne hvor jeg normalt parkerer, så jeg ville prøve et for mig nyt stræk, hvor der forhåbentligt ikke var så mange andre fiskere. Fiskeri er for mig ikke primært et spørgsmål om at fange fisk men i højere grad om fred og ro og opleve en uforstyrret natur hvor råvildt, ræve og andre sky dyre arter kan træffes mens jeg fisker. Jeg valgte strækket opstrøms motorvejsbroen selv om der også her var både biler og andre fiskere men det var en meget positiv oplevelse at få snakket med dem. En ældre fiske der gik med orm fortalte åbent om den gode plads han stod ved og en anden om hvorledes og hvordan han tidligere på dagen havde fanget og landet en fin måls ørred. Høflige, flinke og åbne fiskere kan sagtens konkurrere med uberørt natur. Tak for en god oplevelse. Efter at have fisket opstrøms med spinder og næsten hele vejen retur med wobler uden at se eller mærke større ørreder faldt der pludselig et godt og tungt hug på min wobler som blev fisket lige under overfladen og snart efter viste der sig en god men slank ørred i overfladen. Fighten foregik i et dybere roligt parti af åen uden dramatik og efter et par landingsforsøg kunne jeg nette en havørred på 68 cm og 2,9kg. Allerede under fighten så jeg sår på bagerste del af fisken og efter landingen kunne jeg konstaterer at der var to dybe sår/flænger. Jeg har ikke set lignende skader før og der er siden kommet forskellige bud på hvad årsagen kan have været, så som propel, odder, sæl osv. Hvis nogen kan genkende denne type skade må de gerne kontakte Torben Lindholst. Pga. skaderne blev bagerste del af fisken kasseret men resten blev nydt Sankt Hans aften på franskbrød med salat, mayonnaise og peber…. Lækkert

Knæk og bræk derude

Nils W. Jensen

Jørn Chemnitz  kan fortælle at det er en sæl som har haft fat i havørreden.