30.06.2016 22:05 Alder: 2 yrs

Flotte fangster fra Kolding å


I øjeblikket bliver der fanget godt med fisk i Kolding å. Den vedvarende regn er ikke til glæde for alle, men som lystfisker kan man kun glæde sig over en god vandstand i åen som giver optimal opgang af havørreder.

Der er fanget mange mindre havørreder og få store. Jacob Boman har fanget en flot eksemplar på 5,6 kg og 79 cm. Søren Overgaard har fået en havørred på 4,4 kg og 72 cm og Erling Maigaard en havørred på 3,6 kg og 70 cm.

Vi ønsker tillykke med fangsterne.