11.12.2016 10:11 Alder: 3 yrs

Foredrag nr.2 om havørreden


Tirsdag den 29. nov. gæstede havørred biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund Storhytten med sit foredrag nummer 2 om havørreden.

Kaare fortalte denne gang om bl.a. ”Hvorfor har fiskeriet efter havørred langs kysterne forandret sig ?”, ”Lidt om trækruter, vilde fisk, temperatur og salte”, Fødebiologi”, ”Sådan fanger man de svære”

Ørredproduktion i danske vandløb. Kaare fortalte om de svære betingelser for smolt, og især smolt fra dambrugsørreder. Vilde havørreder klare sig meget bedre end dambrugsørreder. Instinkt for farer og leve i skjul gør den vilde havørred, i teorien, mindst 1554 gange bedre til at overleve. Det betyder at udsætning af yngel og smolt ikke er en optimal løsning. Det er betydelig mere givtig at forbedre vandløbende med skjul og gydepladser.

Herefter kom Kaare ind på vandløbsrestaurering – hvor langt er man kommet – og hvad koster det at producerer et stk. smolt såvel vild som opdræt.

Hvor trækker ørrederne hen. Undersøgelser viser at Kolding havørreden trækker ud af fjorden og så mod syd og øst. Kun ganske få vælger at gå mod nord, f.eks. Vejle Fjord. Og igen få vælger den lange rejse til Sjælland eller endnu længere væk.

Kaare kom også ind på klimaet og dens indflydelse på havørredens trivsel. Temperaturen har stor betydning for hvordan fiskene opfører sig. Fisk har den samme temperatur i kroppen som det vand de svømmer rundt i. Når vandet er for koldt eller vart bliver fiskene sløve. Når vandet er mellem ca. 3 og 16 grader er alle danske laksefisk aktive. Ørred vokser ved temperatur mellem 4 og 19 grader og dør ved temperatur over 24 grader og under 1 grad. Ørreden har det bedst ved temperatur mellem 10 og 14 grader. Du kan tjekke temperaturen på www.dmi.dk men ønsker du flere detaljer om strømhastighed, dybde- og overflade temperaturer, saltindholdet i farvandet og meget mere, så gå ind på www.fcoo.dk

En anden faktor for ørredens trivsel er salt indholdet i vandet. Ørredens saltindhold ligger på ca. 8-10 promille. I ferskvand skal den opkoncentrere salt – i saltvand det modsatte. Udgiften til at osmoregulere er konstant hvis saltindholdet er stabilt. Når vandtemperaturen er meget lav, bør man opsøge områder med saltholdigheder lavere end 20-25 promille – og gerne så lavt som muligt.

Havørreden tager ikke samme mængde føde til sig hele året. En undersøgelse af havørreder fanget i saltvand, viser at mængden af føde i maven topper i april-maj og falder betydelig i juni og stiger først igen til oktober. I perioden juni – okt. kan det være svært at lokke havørreden til bid. Derfor er det vigtigt at pirrer havørredens huginstinkt. Flugtadfærd pirrer instinktet. Derfor fisk med spinstop, varieret indspinning og spin hurtig.

Kaare fortalte om en fisketur der i første omgang ikke gav hug. Først da han rullede hurtigt ind på grund af tang, kom hugget. Efterfølgende har hurtig indspinning, hvor blinket nærmest skøjter hen af overfladen, givet Kaare rigtig mange fisk.

Tak til Kaare for et super foredrag om havørredens biologi og adfærd - et foredrag som gør én endnu bedre rustet til havørred sæsonen 2017.

Flere af de gode tips skal afprøves - og med Kaares bemærkningen til sidst - Husk at ørrederne ikke har hørt foredraget. Tro på egne evner - og ha´ agnen i vandet. Selv en blind høne finder et korn ind imellem...