02.01.2017 18:16 Alder: 3 yrs

Fangster 2016


Alle fangster for 2016 er nu talt op og det blev desværre ikke et kanon år som 2015. Det startede ellers fint med en juni måned langt over gennemsnittet hvad angår havørred fangster, men de fleste var dog små, fra 40-60 cm og så kun få større fisk.

I juli måned faldt fangsterne til under det halve af sidste års fangster, i mens august var tæt på 2015. Det gode vejr i september fik også denne måned under det halve af fangsterne fra 2015. Oktober blev til gengæld positiv med betydelig flere havørreder end 2015. Total set faldt fangsterne af havørreder fra 1165 til 806 stk.

Normalt plejer vi at fange ca. 10 laks om året. I 2016 blev resultatet 0 hvor 2015 viste 12 laks. Bækørred fangster blev meget positivt med 27 stk. mod 15 i 2015 og regnbueørred fangster tæt på det samme som i 2015 med 19 stk.

I søerne blev der fanget 41 gedder mod 67 stk. i 2015 og igen ingen sandart. I Gels Å blev der fanget 7 havørreder og i Sneum Å en enkelt havørred/laks.

Nu må vi håbe 2017 bliver et godt fiskeår  – Knæk & Bræk

Se fangsterne på link nedenunder