22.01.2017 10:31 Alder: 3 yrs

Lodsejere må gerne lufte hunde uden snor


Det fiskevand som vi fisker på, er lejet af de lodsejere, som har jord ned til åen eller søerne. Lodsejerne bruger deres jord til forskellige formål. Det kan være fårehold, kvæghold, dyrkning af afgrøder, jagt eller blot til at kunne lufte hunde. Af vore aftaler med lodsejerne fremgår det klart, at vi skal vise det fornødne hensyn til lodsejernes værdier og interesser. Hvem vil leje sin jord ud til nogen, der giver dårlige oplevelser? Vi har i denne uge fået en henvendelse fra lodsejeren, som bor på Alpedalsvej 96 og 101. Lodsejeren luftede d.17. januar midt på dagen sine 4 hunde på engen nedenfor ejendommen, og her mødte hun en fisker, som skældte ud over de løse hunde, som gøede, som hunde nu gør; men i øvrigt er de alle totalt fredelige. Hun bad fiskeren om at vende sig bort fra hundene, da de så vil miste interessen og løbe videre. Desværre blev det til, at fiskeren valgte at forsætte med at udtrykke sin utilfredshed med hundene og hundeejeren. Det går simpelthen bare ikke. Lodsejeren er i sin gode ret til at lufte sine hunde uden snor på sin egen matrikel, og hun blev så træt af hændelsen, at hun var klar til at stoppe for at videreføre lejemålet med os.