05.04.2017 21:47 Alder: 1 year

Hjælp til bestandsundersøgelse elfiskeri i uge 30 – 31 – 32 - 33 søges


Cirka hver 8 år gennemfører biologer fra DTU Aqua bestandsundersøgelser i Kolding å systemet.

Sidste undersøgelse fandt sted i år 2008.

Kolding å systemet består af 167 kilometer små og store vandløb.

I løbet af 2 -3 uger undersøges 72 forskellige lokaliteter i vandløbene fra Seest mølle å i syd til Jordrup bæk, Borlev bæk, Tanggård bæk og mange andre.

Undersøgelsen udføres ved elfiskeri og alle fiskearter store og små registreres på en bestemt strækning.

Denne gang er det meget spændende, om den fri passage ved Ferup søerne har givet en større bestand i den øverste del af Vester Nebel å.

 

Undersøgelsen kan ikke gennemføres uden hjælp fra Kolding Sportsfiskerforening.

Vi har lovet DTU Aqua at stille med 2 mand på de udvalgte datoer, og vi anmoder hermed om hjælp fra jer medlemmer.

 

 

Datoerne er i skemaet vedlagt.

 

Meld tilbage til:

 

Preben Kaas på mail eller telefon med hvilke datoer du kan hjælpe.

 

Mobil nr.   99557735

Mail: pkaas(at)dongenergy.dk

 

Arbejdstid:

 

Lige uger   kl. 08 -16

 

Ulige uger kl. 09 -16