22.10.2017 18:18 Alder: 2 yrs

Der er gang i Veteranerne


Veteranerne i Kolding Sportsfiskerforening mødes hver mandag til enten fluebinding på de lige uger eller til kaffeslabberas, røverhistorier og meget andet på de ulige uger.  På sidste møde fik vi talt om at lave lidt ved Storhytten og arealerne omkring. Det blev til, efter lidt googlen på vejret, at vi ville mødes tirsdag d. 17. oktober og gå i gang med projektet ”Udvidelse af terrassen”. Der er flere årsager til at projektet netop skulle i gang lige nu. For det første er det ikke muligt at sidde på bænkene og se ud over landskabet, for plankeværker er for højt, for det andet er plankeværket ved at være råddent, for det tredje er det ikke muligt at anbringe to bænkesæt vinkelret på Storhytten , for det fjerde har vi lavet en aftale med entreprenørerne der laver den nye cykelsti at de kan benytte vor p-plads til parkering og placering af skurvogne mod at de med  deres fine maskiner, overskydende jord og sand, ville lave lidt afskrab – påfyldning mv. så vi kan udvide vor terrasse. Endvidere kan de lægge noget af det overskydende jord i den nederste og laveste del af plænen, nedenfor bålstedet, så vi får et mere plant areal.

Den aftalte tirsdag var vejret fint arbejdsvejr, og der mødte 6 mand med arbejdshandsker og en med kokkehue op for at fjerne flagstang, plankeværk og en bevoksning der ad åre havde ådt sig ind på plænen.

Vi havde sammen en rigtig god arbejdsdag som Flemming Andersen fuldendte med stegt flæsk, kartofler og persillesovs.

Når cykelsti entreprenøren er færdig vil vi på gode vejrmæssige dage mødes igen for at sætte det nye plankeværk op, retablere bålstedet med nye egetræsbænke og få sået til med græs.

Vi har også et projekt med at skifte rygningen på juniorhytten, få vindskeden på bagsiden af værkstedet monteret og klippet lidt i hasselnøddehegnet på p-pladsen så der også bliver plads til biler.

Og hvem er vi så, vi der går og hygger os med at få Storhytten til at være et godt samlingspunkt for foreningens aktiviteter året rundt. Vi er blot en flok +65 der er fri af arbejdsmarkedet og stadig har behov for at bruge arme, ben og knolden på noget til fælles gavn, på en måde som vi har det godt med og i et tempo hvor alle kan deltage.

Grunden til at vi sender dette ud til højre og venstre er at vi gerne vil give flere mulighed for gode dage ved Storhytten. Samtidig kan vi kun opfordre +65 til at se hvad der foregår om mandagen – fluebinding / kaffeslabberas og så lidt snak om hvad vi kan gøre i foreningen for at få det hele til at hænge sammen.

En af de ting vi fik talt om i en velfortjent øl pause under tirsdagens arbejde, var om vi evt. kunne etablere en shelter ved den nye bålplads til vore juniorer. Vi vil se på mulighederne for at søge midler til materialer, så vi kan have glæden ved at levere arbejdet.

Der er lidt billeder med som Flemming Andersen har taget mellem vendingerne af flæsket på panden.