20.12.2017 17:21 Alder: 2 yrs

Regnbueørred som de ser ud når de fanges i USA


Her imens vi venter på årets resultat af havørredfangster i Kolding å, (det kan allerede nu konstateres at det bliver et rekord år med over 1400 fangede havørreder) - kan I læse en lille artikel af Rene, om den danske regnbueørreds oprindelse og flotte billeder fra link:

Regnbueørred som de ser ud når de fanges i USA.

http://homewatersclub.com/blog/

Pennsylvania som ligger ret tæt på østkysten er så ikke regnbueørredens oprindelige egentlige udbredelses område så de er sandsynligvis bragt dertil i tidernes morgen. Eller måske det kan diskuteres fordi de beskrivelser jeg har som siger regnbueørreden oprindeligt var udbredt på ude mod vestkysten er gamle. Og omvendt igen; så begyndte man jo allerede i sidste halvdel af det nittende århundrede at sprede regnbueørreden ud over USA inden den bragtes til Japan og senere Europa m. fl. Oven i er der så lige det med de forskellige ”arter” af regnbueørreden”. Til nu har jeg ikke slags liste eller rapport over de forskellige regnbuer og deres oprindelige habitater.

I bloggen er der også billeder af Brown trout, Salmo trutta. Kunne være sjovt at finde ud af om S. trutta i Pennsylvania er af dansk oprindelse. F. eks. fik en anden stat nær Pennsylvania; Connecticut,  S. trutta fra Kolding- Vester Nebel å i 1950’erne. Afkom af æggene fra Kolding var de som havde den stærkeste overlevelse over there tid. År tilbage fik jeg faktisk en henvendelse fra Connecticut om vi på Hvilested kunne levere æg. Dette ville dog blive alt for nørdet og i særdeleshed kostbart; der krævedes bl. a. den ene dyrlæge kontrol efter den anden hvert år i tre år for de måtte indføres i staten. Jeg fandt ud af stort set alt rekreativt fiskeri for befolkningen var på udsatte fisk af forskellig art. Da jeg fortalte om fiskepleje for lokale fisk her i DK fornærmede jeg vist manden og mistede kontakten. Han tænkte slet ikke i de baner men udsætning af fisk til såkaldt rekreativt fiskeri i Connecticut er åbenbart det helt store hit i denne stat.  

 

Bernt René Voss Grimm