31.12.2017 10:31 Alder: 2 yrs

Ny fangst rekord i 2017


2017 blev et fantastisk år for havørred fisker i Kolding å. Den våde sommer og efterår med masser af vand i vandløbene, samt effekten af hundredvis af gydepladser i Vester Nebel å-systemet, har gjort 2017 til et rekord år hvad angår havørred fangster.

I alt blev der registreret 1401 havørreder.

Du kan se alle registrerede fangster på vedlagte billeder samt pdf.

GODT NYTÅR