08.03.2018 21:50 Alder: 1 year

Temaaften om Kolding å


Tirsdag den 13 marts kl. 19,00 i Storhytten, Koldingvej 101, Vester Nebel, 6040 Egtved

 

Oplægsholdere:

Finn Sivebæk biolog fra DTU Aqua

Sten Bøgild Frandsen og Bent Nielsen, miljøtekniker og biolog fra Kolding Kommune

Sten Bøgild Frandsen, Seest Mølleå - Kolding Å fra Klimavand-Kolding

Lars Brinch Thygesen biolog Danmarks Sportsfiskerforbund

 

 

Temaer:

Torben Lindholst

Udvikling af havørredfangster gennem de sidste godt 26 år.

Hvad bider havørreden på af agn i første og anden halvdel af sæsonen. Orm, flue, spinner, wobler? 

 

Finn Sivebæk

Der er i sommermånederne gennemført en bestands undersøgelse i hele Kolding å systemet, for at kende den udvikling der er sket med havørred yngel og 1. års fisk siden sidste undersøgelse i 2008. Det der er nyt i forhold til denne undersøgelse i forhold til den forrige er at vi nu får resultatet at Ferup stryget, der blev åbnet i august 2008.

 

Bent Nielsen

Kolding Kommune er i fuld gang med de nye vandplaner for vandløbene og vi får en orientering om arbejdet.

 

Sten Bøgild Frandsen

Der er foretaget en opmåling af Kolding Å nedstrøms Ejstrup, for at se den udvikling, der har været siden vandmængden i 2008 blev øget som følge af omlægningen ag Vester Nebel Å.  Umiddelbart skulle man tro, at vi fik en vådere eng at færdes på; men det overraskende er, at store stræk som tidligere var sumpede, nu tilsyneladende er faste at færdes på. Og hvorfor er det egentlig, at vi alle har skullet købe nye – LÆNGERE – fangstnet

 

Sten Bøgild Frandsen

Der er ideer fremme om at foretage en tilbageholdelse af vand fra kraftige regnskyl i Kolding å systemet, så det ikke styrter ned til Kolding by og oversvømmer denne. Der orienteres om tankerne og planerne om vandtilbageholdelse i Hylkedalen (Seest Mølleå), Kolding Ådal (opstrøms motorvejen) og om Sluse-Pumpe projektet ved Kolding Å’s udmunding i Kolding Fjord. http://klimavand.dk/projekter/kolding-aa/

 

Lars Brinch Thygesen

Et sådant projekt vil have indflydelse lodsejernes jorde og interesser, på gydemuligheder, på opvækststeder for yngel og andre forhold.

Hvilke hensyn skal der tages ved projekter under punkt 4 for at de tilgodese de interesser som lodsejere, havørreder og byboere nedstrøms i Kolding har.

 

Vi vil invitere vore lodsejere, da emnerne berøre deres arealer.

 

Med venlig hilsen

Kolding Sportsfiskerforening

PBV. Torben Lindholst