25.03.2018 16:30 Alder: 2 yrs

Hjælp med at bekæmpe Skarv ved Kolding å – gå en tur langs åen


I de sidste 4 år har vi set flere og flere Skarv langs Kolding å.

Skarven spiser omkring 450 gram fisk om dagen.

Vi har tilladelse til at regulere Skarv ved skydning fra Trudsbro ved Vester Nebel å og til Ejstrup, og der har der ikke været større problemer i år.

Havørred smolten begynder medio marts deres vandring mod havet og vender efter 3 – 5 år tilbage til åen i en størrelse på 1 – 5 kg.

Skarven er en trussel mod smoltens vandring mod havet.

Lige nu opholder Skarven sig nedstrøms Ejstrup og op og nedstrøms motorvejsbroen i større flokke.

Jeg vil derfor opfordre medlemmerne til at vandre en tur langs åen nedstrøms Ejstrup og op og nedstrøms motorvejsbroen for at stresse Skarven. Det er bedst lige før det bliver mørkt, da Skarven ikke holder af, at lande i træerne, når det er blevet mørkt.

 

Preben Kaas formand for vandplejeudvalget