Shop

V.Nebel Sportsfisker - fiskevand nr. 1

  • Pris per dag: DKK 25
  • Denne vare skal bookes
  • Denne vare kræver medlemsskab

Beskrivelse:

Bemærk at der kun kan bookes i perioden 1. april til 31. oktober

Det er tilladt Kolding Sportsfiskerforening at lade max. 2 medlemmer pr. dag fiske i Vester Nebel å sportsfiskerforenings fiskevand.

Fiske tilladelsen gælder den dag hvor der bookes til.

Gældende regler.

Bestemmelser
vedrørende Vester Nebel Å

1. I Vester Nebel Å må der fiskes fra Sletmadebro til haverne ved skolens
sports-plads, samt fra broen ved Jordrupvej til pilekrattet ved stemme-
værket, samt Bølling bæk.

2. Der må højst fiskes med 1 stang pr. fisker.

3. Max. Fangst pr. dag: 5 fisk, dog højst 3 ørreder (ål undtaget)

4. Vester Nebel Å er total fredet i perioden 1. november til 31. marts,
begge dage incl.

5. Gedden er fredet i april måned.

6. Mindstemål:
Laks 60 cm, Havørred 40 cm, Bækørred 35 cm, Regnbueørred 30 cm,
Gedde 40 cm, Ål 45 cm.
Foreningen appellerer dog til at man genudsætter bækørred.

7. Ruser, bundgarn, stillestående kroge, bundsnøre og lignende
er total forbudt.

8. Der må kun fiskes med fiskestang, fiskeri med andet er strengt forbudt.

9. Overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning.

Dato:

 


Der kan betales med Visa/Dankort, MasterCard, Visa Electron, Maestro, JCB & AMEX.