Nyheder

Premiere i Kolding å

Dato: 18.01.2016

Lørdag den 16. januar kunne Kolding Sportsfiskerforening byde velkommen til en ny sæson i Kolding å. Fiskeriet er dog kun åbent for fiskeri fra Motorvejsbroen og nedstrøms til Vestre Ringgade. En del medlemmer var mødt op...


Rekord fangster i 2015

Dato: 31.12.2015

Aldrig før er der fanget så mange havørreder i Kolding å som i 2015. I alt blev der i 2015 fanget 1165 havørreder af foreningens medlemmer. Dagkort fangster optælles ikke. Den gamle rekord fra 2007 med fangst af 1091...


TAK FOR KAMPEN

Dato: 22.12.2015

Her op til Jul kan vi i Kolding Sportsfiskerforening glœde os over det politiske arbejde der er ydet af DSF for beskytte vore fiskevande og fisk. Tak for kampen - vi kœmper videre Af Danmarks Sportsfiskerforbund Publiceret den...


Bestyttelsen af de små vandløb

Dato: 18.12.2015

Danmarks Sportsfiskerforbund har i dag fremlagt forbundets synspunkter om beskyttelsen af de små vandløb over for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det skete ved et foretrœde for udvalget på Christiansborg. I sin...


Info fra DSF

Dato: 18.12.2015

På nedenstående pdf fil kan du læse referatet fra netop afholdt Forbundsbestyrelsesmøde i DSF.


Danmarks Sportsfiskerforbund indleder vandløbskampagne

Dato: 18.12.2015

Regeringen er i gang med at forberede nye vandområdeplaner, som vil fjerne naturbeskyttelsen af en rœkke små vandløb. Bliver vandområdeplanerne vedtaget, vil det forringe naturtilstanden i de berørte vandløb og dermed sœtte fisk...


Medlemsblad dec. 2015

Dato: 29.11.2015

Du kan nu læse det sidste nye medlemsblad ved at åbne nedestående link. Bladet kan afhentes ved Kolding Jagt & Fiskeri fra den 7. dec.